Sakspapirer for årsmøtet den 6/3 -2024

Postet av Nordre Follo Orientering den 26. Feb 2024

Hei

Sakspapirer til årsmøtet finnes her: https://www.nfollo.no/storage/files?uid=1100207756&pfi=83910

De kan lastes ned om ønskelig.

Årsmøte for Nordre Follo Orientering 6.03.2024

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 2. Velge dirigent(er). 
 3. Velge protokollfører(e). 
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 5. Godkjenne innkallingen. 
 6. Godkjenne saklisten. 
 7. Godkjenne forretningsorden. 
 8. Behandle årsrapport 2023 med vedlagt statistikk for deltakelse i konkurranser
 9. Behandle regnskap med noter 2023 og kontrollutvalgets beretning 
 10. Behandle innkomne forslag.
 11. Langtidsplan 2024 – 2028
 12. Medlemskontingent 2024.

Medlemskontingenten ble sist vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27.mai 2019. Styret foreslår ingen endringer av medlemskontingenten for 2024. Medlemskontingenten blir da:

For enkelt medlem, Kr. 300,- per år. 

For familiemedlemskap kr. 300 for første medlem + kr. 100,- for hvert nytt familiemedlem per år. Barn regnes som familiemedlem til fylte 25 år.

 

 1. Vedta budsjett 2024. 
 2. Behandle organisasjonsplan 2024

Nytt styre kan bli enige om en annen fordeling av arbeidsoppgavene.

 1. Valg.

            Nestleder

            Kasserer

1 styremedlemmer; leder mosjons utvalg

(ikke på valg: leder, leder sportslig utvalg, leder arrangements utvalg)

Det skal også velges:

Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem

Minst 2 utvalgsmedlemmer til i Sportsligutvalg, arrangements utvalg og mosjonsutvalget

Minst 3 medlemmer i kartkomiteen

Valgkomite for «Nordre Follo Orientering» med minst 3 medlemmer

Oppnevne representanter til AOOK kretsting og Nordre Follo idrettsråds årsmøte.

 

 1. Æresmedlemmer

Utnevning av æresmedlemmer iht. LOV FOR NORDRE FOLLO ORIENTERING §3 (3)


Med vennlig hilsen

Erlend Rehn

epost: erlendr4(krøllalfa)online.no


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.