Trening

Vi arrangerer trening på onsdager. Opplegg, tid og sted vil variere med tema, føre og lysforhold. Treningen foregår i aldersdelte grupper: 

Revene (8-12 år) med Jon Bingen Sande som hovedtrener

Elgene (13-16 år) med Håvard Harstad som hovedtrener

Juniorer (17-20 år) med Håvard Harstad som hovedtrener

Ulvene (21-49 år) og Dinosaurene (50-) har selvstendig trening.

Når Navn
Ingen aktuelle aktiviteter for øyeblikket

Viktige ting som skjer i 2023 står beskrevet i vårt årshjul.

Nattorienteringstrening høsten 2023 - våren 2024:

Opplæringstilbud

Kalender

Se nærmere informasjon om trening og lokale løpstilbud i kalenderen under.