Aktiviteter som opprettholdes innenfor rammene for smittevern

Postet av Nordre Follo Orientering den 16. Mar 2020Folkehelseinstituttet (FHI) understreker at også i disse korona-tider er fysisk aktivitet bra for helsa, og anbefaler alle å være i aktivitet innenfor de rammer som er satt av smittevernhensyn.

«Barn og unge anbefales å være moderat til hardt fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen.»

«Fysisk aktivitet og sunt kosthold påvirker både psykisk og fysisk helse.»

«Ved å øke nivået av fysisk aktivitet i befolkningen kan det være mulig å forbedre helse.»

I lys av dette anbefaler Norges Orienteringsforbund (NOF) at klubbene iverksetter og opprettholder sine tilbud knyttet til egenorganisert aktivitet, men med tilpasninger for å hindre spredning av smitte.

Nedenfor nevnte aktiviteter i regi av Nordre Follo Orientering vil også redusere belastningen på turstier og utfartssteder. Ved å opprettholde ovennevnte aktiviteter innen de gitte begrensninger, gir o-idretten sitt bidrag til økt aktivitet, bedre folkehelse og redusert smittespredning.

Tur-orientering - lenke

Tur-orientering kan utøves alene eller som familieaktivitet. 

Nordre Follo Orientering fjerner nå stifteklemmer fra postene av smittevernhensyn, men postene kan i stedet registres med postkode på klippekortet. Det er likevel viktig at alle overholder myndighetenes pålegg om smittevern. Det er den enkeltes plikt å unngå smittespredning! 

Stolpejakt - lenke

Stolpejakt kan utøves alene eller som familieaktivitet. Stolper registreres med kode på stolpene uten noen berøring. Det er likevel viktig at alle overholder myndighetenes pålegg om smittevern. Det er den enkeltes plikt å unngå smittespredning!  

Egenorganisert trening - lenke

Alle fellestreninger er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt. Nordre Follo Orientering har lagt ut treningsløyper under navnet Usynlige Foll-O. Her er det gps-basert stempling uten noen fysisk installasjon eller berøring. Det er likevel viktig at alle overholder myndighetenes pålegg om smittevern. Det er den enkeltes plikt å unngå smittespredning!

Konkurranser

Alle tradisjonelle konkurranser er avlyst inntil ny beskjed gis fra NOF sentralt.


NB! Reise til og fra aktivitetene må utføres iht. råd fra helsemyndighetene!
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.