Årsmøte Nordre Follo Orientering

Postet av Nordre Follo Orientering den 28. Feb 2023

Det innkalles herved til årsmøte onsdag 8.mars 2023 kl. 19.30 i Langhus speiderhus, Bølerveien 6.

Dørene åpner kl 19:00 (tid satt pga trening og annen ukedag ikke tilgjengelig på Speiderhuset)

Sakspapirer finnes her

Årsmøte for Nordre Follo Orientering 8.03.2023

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 2. Velge dirigent(er). 
 3. Velge protokollfører(e). 
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 5. Godkjenne innkallingen. 
 6. Godkjenne saklisten. 
 7. Godkjenne forretningsorden. 
 8. Behandle årsrapport 2022 med vedlagt statistikk for deltakelse i konkurranser
 9. Behandle regnskap med noter 2022 og kontrollutvalgets beretning 
 10. Behandle innkomne forslag.
  1. Kartfond
 11. Langtidsplan 2023 – 2027
 12. Medlemskontingent 2023.

Medlemskontingenten ble sist vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27.mai 2019. Styret foreslår ingen endringer av medlemskontingenten for 2023. Medlemskontingenten blir da:

For enkelt medlem, Kr. 300,- per år. 

For familiemedlemskap kr. 300 for første medlem + kr. 100,- for hvert nytt familiemedlem per år. Barn regnes som familiemedlem til fylte 25 år.

 

13. Vedta budsjett 2023. 

14. Behandle organisasjonsplan 2023

Nytt styre kan bli enige om en annen fordeling av arbeidsoppgavene.

15. Valg.

            Leder

            Nestleder

            Kasserer

3 styremedlemmer; ledere fra sportslig utvalg, arrangements utvalg og mosjon utvalg

Det skal også velges:

Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem

Minst 2 utvalgsmedlemmer til i Sportsligutvalg, arrangements utvalg og mosjonsutvalget

Minst 3 medlemmer i kartkomiteen

Valgkomite for «Nordre Follo Orientering» med minst 3 medlemmer

Oppnevne representanter til AOOK kretsting og Nordre Follo idrettsråds årsmøte.

 

16. Æresmedlemmer

Utnevning av æresmedlemmer iht. LOV FOR NORDRE FOLLO ORIENTERING §3 (3)


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.