Årsmøte Nordre Follo Orientering

Postet av Nordre Follo Orientering den 28. Feb 2023

Det innkalles herved til årsmøte onsdag 8.mars 2023 kl. 19.30 i Langhus speiderhus, Bølerveien 6.

Dørene åpner kl 19:00 (tid satt pga trening og annen ukedag ikke tilgjengelig på Speiderhuset)

Sakspapirer finnes her

Årsmøte for Nordre Follo Orientering 8.03.2023

Saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
 2. Velge dirigent(er). 
 3. Velge protokollfører(e). 
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
 5. Godkjenne innkallingen. 
 6. Godkjenne saklisten. 
 7. Godkjenne forretningsorden. 
 8. Behandle årsrapport 2022 med vedlagt statistikk for deltakelse i konkurranser
 9. Behandle regnskap med noter 2022 og kontrollutvalgets beretning 
 10. Behandle innkomne forslag.
  1. Kartfond
 11. Langtidsplan 2023 – 2027
 12. Medlemskontingent 2023.

Medlemskontingenten ble sist vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27.mai 2019. Styret foreslår ingen endringer av medlemskontingenten for 2023. Medlemskontingenten blir da:

For enkelt medlem, Kr. 300,- per år. 

For familiemedlemskap kr. 300 for første medlem + kr. 100,- for hvert nytt familiemedlem per år. Barn regnes som familiemedlem til fylte 25 år.

 

13. Vedta budsjett 2023. 

14. Behandle organisasjonsplan 2023

Nytt styre kan bli enige om en annen fordeling av arbeidsoppgavene.

15. Valg.

            Leder

            Nestleder

            Kasserer

3 styremedlemmer; ledere fra sportslig utvalg, arrangements utvalg og mosjon utvalg

Det skal også velges:

Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem

Minst 2 utvalgsmedlemmer til i Sportsligutvalg, arrangements utvalg og mosjonsutvalget

Minst 3 medlemmer i kartkomiteen

Valgkomite for «Nordre Follo Orientering» med minst 3 medlemmer

Oppnevne representanter til AOOK kretsting og Nordre Follo idrettsråds årsmøte.

 

16. Æresmedlemmer

Utnevning av æresmedlemmer iht. LOV FOR NORDRE FOLLO ORIENTERING §3 (3)
FINT FØRE PÅ GRØNLIÅSEN

Postet av Nordre Follo Orientering den 26. Feb 2023

Ikke så mange som har løpt Morgenfrisk #2 i vinterferien, men hvis du nå kommer tilbake fra ferie, så skal vite at per 26. februar er det fint føre. Skaren er kanskje litt mer lumsk etter siste snøfall, men er man forsiktig og oppmerksom på faren for gjennomtråkk, så går det fint. Veldig lite is, men piggsko er likevel å anbefale! Mer informasjon finner du her: Eventor - Arrangementsinformasjon: Morgenfrisk i Follo 2023 #2 (orientering.no)
Morgenfrisk #2 er lagt ut!

Postet av Nordre Follo Orientering den 19. Feb 2023

Veldig bra deltakelse på årets første Morgenfrisk som gikk på Ingerstrand. Spennede dueller var det også! Særlig i A-lang der Bjørnar Gammelsæter og Bjørn Erik Glomsrud delte førsteplassen med eksakt samme tid!

Andre løp går på Grønliåsen fra mandag 20. februar til mandag 13. mars. Det er viktig å komme i gang med å delta på løpsserien da det er de fem beste løpene av ni som teller i sammendraget. Færre enn fem løp gir et tillegg til starttiden i finalen i oktober, noe som er en ulempe!

Mer informasjon om løpet finner du her: Eventor - Arrangementsinformasjon: Morgenfrisk i Follo 2023 #2 (orientering.no)
MORGENFRISK #1 ER I GANG!

Postet av Nordre Follo Orientering den 3. Feb 2023

Skjermene henger ute til 13. februar. Du finner mer informasjon her: Eventor - Arrangementsinformasjon: Morgenfrisk i Follo 2023 #1 (orientering.no). Til nå har tre hardhauser kommet seg rundt den korte løypa. Er det noen som drister seg ut på mellom-løypa på 4 km, eller til og med kanskje tar seg en langtur på 6 km nå i helgen?