Norges Orienteringsforbunds ting 2024

Postet av Håvard Agnalt Harstad den 17. Mar 2024

Norges Orienteringsforbunds ting er orienteringsnorges høyeste myndighet. Tinget ble avholdt 16. -17. mars 2024 på Quality Airport Hotel, Gardermoen. Tinget arrangeres annenhvert år. Her møte delegater fra alle landet kretser for å legge strategier, velge forbundsstyre og diskutere orienteringssporten. Jeg (Håvard Harstad) var en av syv representanter valgt inn fra Akershus og Oslo orienteringskrets.

Første dag ble innledet med beretningen for perioden 2022-2023. Det jobbes på flere fronter fra orienteringsforbundet med ulike strategiske hovedområder:

  • Barn, ungdom og kompetanseutvikling.
  • Kart, anlegg og VDG.
  • Hovedarrangementer.
  • Mosjonsorientering
  • Toppidrett.

I forbindelse med kompetanseutviklig holdt jeg et kort innlegg om kompetansehelgen: 

Kompetansehelgen er en årlig helg med faglig påfyll for frivillige i norsk orientering. Før pandemien var dette et seminar som har blitt holdt på Gardermoen i November, der en fikk mulighet til å møte og diskutere med andre frivillige og høre på foredrag. I forbindelse med pandemien ble dette seminaret gjort digitalt. Forbundet har foreslått å arrangere dette digitalt annenhvert år i årene fremover. Jeg mener at et seminar med fysisk oppmøte er bedre for få til gode diskusjoner og det er viktig for å knytte kontakter på tvers av klubber og kretser. Men selvsagt er det et økonomisk aspekt i dette, da fysiske seminarer er dyrere å arrangere.

Deretter ble regnskapet behandlet. Forbundet har en solid egenkapital og har i de to siste årene gått med planlagt underskudd for å redusere egenkapitalen. 

Siste tema for første dag var innkomne saker. Her ble det mange engasjerte diskusjoner, spesielt rundt punktet om økonomi som barriere innen idrett sett i sammenheng med utviklingen i startkontigent. For noen år siden ble reguleringen av startkontigenten fjernet og i fjor så vi at noen arrangører hadde en mye høyere startkontigent enn andre arrangører. I denne sammenheng holdt jeg et debattinnlegg:

Jeg synes det er uheldig med store variasjoner i starkontigent. Kontigenten bør gjenspeile faktiske utgifter, samtidig må den kunne være høy nok til at ikke middels store kretsløp går med underskudd. Jeg stiler spørsmål om det er slik at store løp må ta en høyere startkontigent en små løp, store løp har jo fordelen med at de har mange deltagere og derfor drar inn mer i samlet startkontigent uansett. Oppfordrer klubbene til å holde startkontigenten nede og oppfordret forbundstyret til å ta tak i dette i neste tingperiode.

Andre dag ble innledet med en diskusjon rundt strategi og langtidsbudsjett for neste tingperiode. Norsk orientering sitt overordnede mål er 10% økning i aktivitestnivået. Her ble det mange diskusjoner rundt hva som er den riktige strategien for å nå dette målet de neste to årene. I forbindelse med dette hold jeg et debattinnlegg:

Rekrutterinsarbeidet skjer lokalt. For å få til dette trenger vi mange klubber. Det er en trend i at junior og senior løpere samles i noen store klubber, for å satse og for å løpe de store stafettene. Dette gjør at en del av de mindre klubbene mister personer som kunne vært viktige ressurser for rekrutteringsarbeidet i de mindre klubbene. Mener derfor at det er riktig å tillate mikslag i stafetter og tilrettelegge for dette ved hjelp av løperbanker der enslige løpere som ønsker å løpe stafetter kan melde seg på for å bli satt inn på et mikslag. På denne måten vil også junior og senior løpere fra litt minder klubber kunne være med på norgescup- og mesterskapshelger, selv om det ikke er mange nok løpere fra egne klubb til å stille et stafettlag.

Dette debattinnlegget ble besvart av presidenten (Leif Størmer) med at dette var en god idé. Han mente også at en burde vurdere å innføre en model som allerede er i bruk i utlandet, der løpere kan løpe stafetter for en annen klubb enn den klubben de løper individuelle løp for. 

Nest siste tema andre dag var informasjonssaker fra forbundet, med status om toppidrett, informasjon om turorienteringssatsingen, introduksjon av et nytt aktivitetskonsept for ungdommer (som vi håper å kunne teste ut i klubben i løpet av våren) og om info om utivklingstrappa.

Andre dag ble avsluttet med valg av nytt forbundsstyret.

Orienteringstinget er en formell, men interessant arrangement, med mange engasjerte tillitsvalgte og gode diskusjoner. Totalt sett en velykket og nyttig helg på Gardermoen.

Interesserte kan se alle tingdokumenter på nettsiden til forbundet: https://orientering.idrettenonline.no/storage/files?uid=1100128135&pfi=83813

Forbundet har også lagt ut egne nyhetssaker om tinget:

http://orientering.no/nyheter/forste-dag-av-forbundsstinget-uten-store-kontroverser/

http://orientering.no/nyheter/forbundstinget-avsluttet-med-informasjonsaker-og-valg/