Til løpet i Eventor

Follo 2-dagers 2021

Denne siden benyttes til registrering av ledsagere lørdag 11. september. 

Informasjonen lagt inn her vil kun bli brukt ved eventuell smittesporing i etterkant av løpet.

Frisk opp siden for å se oppdatert liste over ledsagere.