Styrets ansvar og oppgaver

Leder: Ledelse, styremøter, referat, planlegge og gjennomføre årsmøte, årsberetning. Rapportering Brønnøysund-NIF-MOMS. Søknader aktivitetsmidler NOF-driftstilskudd kommunen-LAM-voksenopplæring. Kontakt med AOOK og NOF. Oppmerksomheter, godkjenne utbetalinger i banken

Nestleder: Stedfortreder leder. Informasjons- og IKT-ansvarlig (hjemmeside, facebook, administrative verktøy-medlemsregister osv). Kontakt med kartkomiteen og draktansvarlig. Koordinering av tiltaksplan. Kontakt Idrettsrådet

- Kartkomiteen: Lage kartplan og komme med forslag til prioritering av revidering/tegning kart og sørge for gjennomføring.

- Draktansvarlig: Kjøp og salg drakter

Kasserer: Regnskap, budsjett, medlemskontingent, økonomi o-løp, innkreving startkontingent, oppfølging drakt og kartsalg, faktura turer

Styremedlem, Leder sportslig utvalg: Koordinere treningsløp og fellestreninger, kontakt trenere (Rever, Elger, Nybegynnerkurs), påmelding stafett, koordinere opplegg/påmelding til hovedløp/samlinger, kontakt med reiseleder stafetter o.l., kontakt med Skimt om lokaler innetrening, politiattester, Instruksjon og oppfølging barn og ungdom, arrangere nybegynnerkurs, kontakt skolene og arrangering av Verdens O-dag (WOD), ansvarlig for gjennomføring av aktiviteter for idretts skoler og andre arrangører. Koordinere turer (klubb/sommerløp), arrangere Høstavslutning (Kråkstad Grand Prix). Foreslå tidspunkt og sted.

Styremedlem, Leder arrangement og materiell: Finne og forslå tidspunkt, sted, løpsleder og løypelegger for årlig kretsløp, Foll-o-karusellen og klubbmesterskap. Utpeke TD til kretsløp. Voksenopplæring og Morgenfrisk i Follo – næro-løp. Søke om o-løp etter styrevedtak. Kontakt med VGD. Ajourføre liste over materiell og komme med forslag til innkjøp. Sørge for vedlikehold og reparasjon av utstyr.

Styremedlem, Leder mosjon: Skautraver’n, Stolpejakta


RolleNavnMailTelefon
LederErlend Rehnerlendr4@online.no 
91104928
NestlederHåvard Grønlihavard.gronli@gmail.com 

KassererBodil Klakeggbodilkla@hotmail.no 
95836115
Leder sportslig utvalgTrond MøretrøTrond.Moretro@Nofima.no
466 98 186
Leder arrangement og materiellTor Lahlumtor@lahlum.no 909 86 467
Leder mosjonMarit Vågsnesmarit@vaagsnes.com 
951 33 439
Levert av IdrettenOnline