Organisasjonsplan for Nordre Follo Orientering i 2019

O-laget skal ledes av et styre på minst 4 medlemmer: leder, nestleder og minst to medlemmer. Leder og nestleder skal velges fra ulike o-grupper og minst 2 medlemmer skal velges fra de ulike o-grupper. Lederne av KIL og Skimt o-grupper skal inngå i styret. Utover dette bestemmes styrets sammensetning av årsmøtet under valg av styre.

Styret

Leder og nestleder som representerer ulike o-grupper

Kasserer

5 styremedlemmer som er leder/kontaktperson for hvert sitt område/komite: Rekruttering og trening, Skautravern, Stolpejakta, Arrangement.

Medlemmer i komiteene fastsettes av styret etter innspill fra leder i komiteen på første styremøtet etter årsmøtet.

Styret oppnevner:

  • Ansvarlig for politiattestordningen
  • Ansvarlig for barneidretten

Levert av IdrettenOnline