Langtidsplan 2019 – 2023 for Nordre Follo Orientering

Arrangement

 • Hvert år arrangere et større terminfestet løp og et løp i Foll-o-karusellen
  I 2019 skal vi arrangere Vårløp 4.mai, kretsløp med uttaking til Unions matchen
  I 2020, 2021, 2022 og 2023 ønsker vi å arrangere vårløp (kretsløp), eventuelt KM (høst) et av årene
  Foll-o-karusellen har vi ønske om å arrangere på høsten 2019

 • Hvert år arrangeres klubbmesterskap på våren (juni) og Kråkstad Grand Prix som avslutning på høsten oktober/november
  Klubbmesterskapet i 2019 fastsettes til onsdag 19.juni
  Kråkstad Grand Prix i 2018 fastsettes til lørdag 26.oktober

 • Stolpejakta fortsetter i 2019 etter samme konsept som tidligere

 • Skautravern har utviklet et utmerket konsept og fortsetter med dette med eventuelt enkelte forbedringer

 • Verdens o-dag markeres hvert år på våren. Det er en uke i 2019 fra 15.-22.mai. Klubbarrangementet vårt er 22.mai.

Nye/Revidering av kart

 • Bukkesti sør og nord 2019 -2020.
 • Ellingsrud sprintkart ferdigstilles 2019
 • Langhus sprintkart vest for jernbane (Vevelstad/Furusetåsen/Kongslia ned mot Nøstvedtmarka) ferdigstilles 2018/2019
 • Grønnliåsen 2019 - 2020
 • Ellingsrud ferdig 2019
 • Granerud ferdigstilles 2020
 • 20 skolegårdskart i Ski og Oppegård 2019


Rekruttering og ungdomstrening

Vi fortsetter med konseptet vi har hatt de siste årene med o-kurs om våren for nye rekrutter med foreldre og rekrutt-/ungdoms-trening vår og høst med natt-trening etter høstferien.

Det arrangeres Rekruttkarusell (Rever) og Ungdomskarusell (Elger) der barn/unge under 18 år samler poeng ved deltakelse på løp og treninger i løpet av sesongen med premiering ved sesongavslutning.

I 2019 arrangeres grunnkurset 24. april til 15. mai for aldersgruppen 7 år og oppover. De fortsetter så treningen sammen med Revene.

Det er også ønskelig å arrangere sommer-o-skole de første dagene i skolens sommerferie.

Felles trening

Det lages o-løyper for alle aldre og nivåer samtidig med rekrutt-/ og ungdomstreningen på onsdager. Informasjon via hjemmesiden www.ksol.no og klubbens facebook side. Barn/ungdom deles i to faste treningsgrupper basert på alder og ferdighet. Revene (7 -12 år) og Elgene (12 – 18 år).

Fra januar til april er det innetrening på skole for Revene og eget opplegg for Elgene og løpetur ute for de voksne.

Voksenrekruttering

Fra våren 2019 vil vi prøve ut et åpent tilbud for voksne som har lyst til å prøve ut orientering. Opplegget vil i utgangspunktet bestå av et to-dagers kurs på våren og 10 enkle nærløp i perioden fra april til oktober. Nærløpene vil bli arrangert på lørdager det ikke er andre orienteringstilbud i Follo og omegn. Det vil tilbys en enklere løype for voksne nybegynner (C-nivå), samt en kort og lang løype på A-nivå for andre som ønsker trening. Det vil bli gitt instruksjon og veiledning ved behov.

Andre aktiviteter

Andre aktiviteter vi bruker å være med på/bidra som tas stilling til år for år:

 • Allidrett Langhus – vår – kveld
 • Allidrett Ski – vår – kveld
 • Idrettscamp Ski – første skoleferieuke
 • Aktivitetsdag/Idrettsdag Langhus- vår – lørdag
 • Aktivitetsdag/Idrettsdag Ski – lørdag-høst
 • Ut på tur i Ski – høst – søndag
 • Friluftslivets dag Kolbotn – siste søndag i april
 • Aktivitetsskole/SFO Oppegård – våren
 • Eventyrfestivalen Kolbotn – andre søndag i september

Finansiering

Hovedinntektene kommer fra klubbens arrangering av Skautraver’n og o-løp.

Midler til drift og aktiviteter søkes også fra Sparebank stiftelsen, Gjensidig stiftelsen, Akershus fylkeskommune, Oppegård kommune, Oppegård idrettsråd (LAM-midler), NIF (tippemidler utstyr) og NOFaktivitetsmidler barn/ungdom, Finn Fram dag, Grønne turer) samt Voksenopplæringsmidler (VO) i forbindelse med arrangement av o-løp.

Levert av IdrettenOnline