Hva er orientering?

Et orienteringsløp kan beskrives som et ekstremt terrengløp hvor du ved hjelp av kart og kompass skal finne raskeste vei gjennom en løype med poster. De som elsker denne sporten er typisk glade i naturen, samtidig som de liker å utfordre seg selv både fysisk, psykisk og intellektuelt. 

Orientering er en fantastisk mosjonsform, uansett om du velger å gå, jogge eller løpe. Du får i hjernetrim i tillegg til styrke og utholdenhet, samtidig kommer du deg ut i naturen til steder du ellers aldri ville ha oppsøkt.

Norge er blant de ledene nasjonene i verden innen orienteringssport, og i Oslo/Viken-området er det spesielt mange løps- og treningstilbud. I Nordre Follo har nær 60 000 innbygger nærhet til flotte skogsområder som et godt egnet til orienteringsløp. Alle skogsområdene er kartlagt med gode orienteringskart som oppdateres jevnlig.

Nordre Follo Orientering:

Nordre Follo Orientering har ca. 150 medlemmer i alle aldre og tilbyr et bredt spekter av aktiviteter, både for klubbens medlemmer og befolkningen generelt. Nordre Follo Orientering ble stiftet 6. februar 1996 under navnet Kolbotn og Skimt orienteringslag. Klubben endret imidlertid navn til Nordre Follo Orientering i forbindelse med kommunesammenslåingen av Ski og Oppegård 1. januar 2020. 

Styret:

Nordre Follo Orientering ledes av et styre på 6 medlemmer: leder, nestleder, kasserer og tre styremedlemmer som er leder for hvert sitt utvalg.
Fra venstre: Marit Vågsnes, Erlend Rehn, Tor Lahlum, Sissel Olaisen, Trond Møretrø, Bodil Klagegg

Styret, utvalgsmedlemmer, revisor og valgkomite velges på årsmøtet etter innstilling fra valgkomiteen. Styret oppnevner ansvarlig for politiattestordningen og ansvarlig for barneidretten.

Rolle:
Navn:
Telefon:
E-post:
LederSissel Olaisen41448005solai@online.no 
NestlederErlend Rehn91104928streh@online.no 
Kasserer
Bodil Klakegg
95836115
bodilkla@hotmail.no
Sportslig
Trond Møretrø
46698186
Trond.Moretro@Nofima.no
Arrangement
Tor Lahlum
90986467
tor@lahlum.no
MosjonMarit Vågsnes95133439marit@vaagsnes.com

Statistikk

Planer

Filarkiv

Møter

Lover

Styremedlemmenes ansvar og oppgaver:

 • Leder: Ledelse, styremøter, referat, planlegge og gjennomføre årsmøte, årsberetning. Rapportering Brønnøysund-NIF-MOMS. Søknader aktivitetsmidler NOF-driftstilskudd kommunen-LAM-voksenopplæring. Kontakt med AOOK og NOF. Oppmerksomheter, godkjenne utbetalinger i banken

 • Nestleder: Stedfortreder leder. Informasjons- og IKT-ansvarlig (hjemmeside, facebook, administrative verktøy-medlemsregister osv). Kontakt med kartkomiteen og draktansvarlig. Koordinering av tiltaksplan. Kontakt Idrettsrådet
  - Kartkomiteen: Lage kartplan og komme med forslag til prioritering av revidering/tegning kart og sørge for gjennomføring.
  - Draktansvarlig: Kjøp og salg drakter

 • Kasserer: Regnskap, budsjett, medlemskontingent, økonomi o-løp, innkreving startkontingent, oppfølging drakt og kartsalg, faktura turer

 • Styremedlem, Leder sportslig utvalg: Koordinere treningsløp og fellestreninger, kontakt trenere (Rever, Elger, Nybegynnerkurs), påmelding stafett, koordinere opplegg/påmelding til hovedløp/samlinger, kontakt med reiseleder stafetter o.l., kontakt med Skimt om lokaler innetrening, politiattester, Instruksjon og oppfølging barn og ungdom, arrangere nybegynnerkurs, kontakt skolene og arrangering av Verdens O-dag (WOD), ansvarlig for gjennomføring av aktiviteter for idretts skoler og andre arrangører.
  Koordinere turer (klubb/sommerløp), arrangere Høstavslutning (Kråkstad Grand Prix). Foreslå tidspunkt og sted.

 • Styremedlem, Leder arrangement og materiell: Finne og forslå tidspunkt, sted, løpsleder og løypelegger for årlig kretsløp, Foll-o-karusellen og klubbmesterskap. Utpeke TD til kretsløp. Voksenopplæring og Morgenfrisk i Follo – næro-løp. Søke om o-løp etter styrevedtak. Kontakt med VGD. Ajourføre liste over materiell og komme med forslag til innkjøp. Sørge for vedlikehold og reparasjon av utstyr.

 • Styremedlem, Leder mosjon: Skautraver’n, Stolpejakta
Levert avIdrettenOnline