Lakenskrekk i Follo er et treningsopplegg spesielt tilpasset natttorienteringstrening (men også mulig å løpe løypene når det lyst). 

Postene henger ute fra etter høstferien 2023 (15.10.2023) til våren 2024 (20.05.2024).

Du bestemmer selv når du ønsker å løpe. Det er ingen tidtakning, ingen stempling på postene og du kan løpe løypene hvor mange ganger du vil.

For hvert området er det tilbud om flere løyper (som gjenbruker en del av de samme postene). Idéen er at det skal være mulig å trene flere ganger i hvert område. Selv om noen av postene er brukt i flere løyper, kommer du fra en annen retning og postene tas i ulik rekkefølge.

Alle løypene er A-nivå løyper, dvs krevende orientering, stort sett utenfor sti.

Tilbudet er gratis for medlemmer av Nordre Follo Orientering. For løpere som ikke er medlem av Nordre Follo Orientering er startkontigenten 50,- per løype, som betales på VIPPS-konto nr. 560899.

Områdene

Image of a woman taking a photo.

Parkering 

Granerud skytebane

Avstander 

Ca. 200-400 meter langs grusvei fra parkering til start. Ca. 400 meter langs grusvei fra mål tilbake til parkering.

Terreng 

Gaupesteinmarka er skikkelig vildmark. Terrenget er dominert av åpen furuskog, men litt gammel granskog i de lavere delene av terrenget. God sikt. Noen store stier omkranser og deler opp terrenget, ellers relativt få stier. Middels kupering. En del steder er det høy lyng, ellers god fremkommelighet. Lite hogst. Stedvis detaljrikt. Krevende orientering.

Forbudt område

Terrenget bak blinkene på Granerud skytebane er merket forbudt på kartet. Post 33 ligger rett innenfor de første skiltene med advarsel om skytebane. Du risikerer derfor å passere et skilt med advarsel om skytebane på vei inn til posten. Det er trygt å løpe helt inn til posten, så lenge du ikke fortsetter videre vestover fra posten inn i det området som er merket med forbudt område på kartet. Uansett har vi aldri observert skyting på skytebanen etter at det har blitt mørkt, så løper du om natten burde det være trygt.

Severdigheter

Hjellsåstårnet ligger midt i løpsterrenget. Ta en tur oppom og nyt utsikten. 

Løyper

Totalt er det 9 ulike løyper. Dersom du skal løpe flere løyper, anbefaller jeg å enten bare velge AK-løyper eller bare AL-løyper. Dersom du kombinerer vil du kunne risikere å måtte løpe en del av de samme strekkene to ganger.

AK-løyper

AK-løypene er fra 2,3 til 3,5 km lange. AK-1, AK-2, AK-3 og AK-4 er postplukkløyper med mye finorientering. AK-5 har færre poster og lenger strekk.

LøypeKmPosterMålestokk
AK-12,312 1:5000
AK-23,2111:7500
AK-33,1111:5000
AK-43,5141:7500
AK-52,951:7500

AL-løyper

AL-løypene er fra 4,3 km til 5,6 km. AL-1 og AL-2 er postplukkløyper med mye finorientering. AL-3 har færre poster og lenger strekk. AL-F er en løype som er godt egnet for fellestart. Løypa har gafling i form av sløyfer. Totalt 8 ulike gaflinger. Etter fullført løp har alle løpt de samme strekkene og besøkt de samme postene. Hvis du får med deg en gjeng som løper samtidig er dette god stafetttrening.


LøypeKmPosterMålestokk
AL-14,3181:7500
AL-24,3181:7500
AL-34,9101:7500
AL-F5,624 1:7500

Kurvekart

For de som er interessert er det nå mulig å løpe på kurvekart: https://www.nfollo.no/storage/files?uid=1100207756&pfi=87385

GPS-spor

Last gjerne opp GPS-sporet ditt til Livelox. 

AK-1, AK-2, AK-3, AK-4, AK-5, AL-1, AL-2, AL-3: AL-F:


Parkering 

Blåbærveien parkering (Bøleråsen)

Avstander 

Ca. 50 meter mellom parkering og start/mål.

Terreng 

Bukkesti er et mye brukt og populært turterreng, med mange stier. Løypene er lagt slikt at det blir lite stiløping. Terrenget er lettløpt. Middels kupering. Stort sett åpen granskog, men noen områder med litt tettere skog. 

Kartkorreksjoner

Øst i terrenget har det vært mye skogsdrift siste året, så her har det kommet en ny vei og en del hogstfelt som er korrigert inn på kartet.

Severdigheter

Alle løypene kommer i nærheten av Bukkestivann. Et idlysk lite vann midt inne i skogen. Spesielt trolsk kan det være om natten når tåken legger seg over vannoverflaten.

Løyper

Totalt er det 12 ulike løyper. Løypene har stort sett korte strekk, men også innslag av litt lenger strekk der det blir viktigere å fokusere på veivalg.

AK-løyper

AK-løypene er fra 2,3 til 3,5 km lange.

LøypeKmPoster
AK-13,413 
AK-23,011
AK-32,99
AK-43,511
AK-52,59
AK-63,09

AL-løyper

AL-løypene er fra 4,4 km til 7,5 km.  AM-F og AL-F er løyper som er godt egnet for fellestart. Løypa har gafling i form av sløyfer. Totalt 8 ulike gaflinger. Etter fullført løp har alle løpt de samme strekkene og besøkt de samme postene. Hvis du får med deg en gjeng som løper samtidig er dette god stafetttrening.


LøypeKmPoster
AL-15,018
AL-24,414
AL-34,917
AL-45,914
AL-55,914
AM-F5,523
AL-F7,527

GPS-spor

Last gjerne opp GPS-sporet ditt til Livelox.  

AK-1, AK-2, AK-3, AK-4, AK-5, AK-6, AL-1, AL-2, AL-3, AL-4, AL-5:
AM-F, AL-F:

Parkering 

Paddetjern langs Vevelstadveien mellom Langhus og Siggerud

Avstander 

Parkering, start og mål på samme sted.

Terreng 

Slettåsen er et relativt kupert. Skikkelig sørmarka-terreng. Dominert av store åser, med krevende detaljrike skrålier, med noen delvis bratte daler mellom som lager fine veivalgsstrekk. Mest kuppert i nordenden av kartet. Et krevende og variert o-teknisk terreng. Noe stier. Åpen og fin furuskog oppe på toppene. Variert skog i de lavere deler av terrenget, men god løpbarhet.

Severdigheter

Slettåsen er en furubevokst topp, 240 moh. På toppen er det en stor varde. Flere av løypene har mulighet til å løpe om toppen av Slettåsen.


Løyper

Totalt er det 9 ulike løyper. Løypene på Slettåsen har langdistansepreg, med relativt lange strekk der det gjelder å ta riktig veival. 

AK-løyper

AK-løypene er fra 2,5 til 3,7 km lange. 

LøypeKmPoster
AK-13,6
AK-23,75
AK-33,05
AK-42,55

AL-løyper

AL-løypene er fra 6,2 km til 7,5 km. AL-4 er en spesialvariant med sternevariant som egner seg godt for intervalltrening, løp rolig ut til tuppen av stjernen med fokus på orienteringen og rask tilbake til senter av stjernen med fokus på løpingen.

LøypeKmPoster
AL-16,511
AL-26,29
AL-36,612
AL-46,510
AL-57,515

GPS-spor

Last gjerne opp GPS-sporet ditt til Livelox. 


Parkering 

Parkeringsplass syd for Ingierstrand

Avstander 

300 meter fra parkering til start (70 meter opp). 
100 meter fra mål til parkering (25 meter ned)

Terreng 

Den delen av Hvitebjørnåsen som bli brukt er dominert av en detaljrik skråli. For det meste furuskog, men noen innslag av blandingsskog. Noen stier. O-teknisk relativ krevende skråliorientering. 


Severdigheter

Ingierstrand er en badeplass med et 10 meter høyt stupetårn. Både svaberg og strand. Funkisperle. 
Løyper

Totalt er det 5 ulike løyper. Alle løypene går i en skråli. 

AK-løyper

AK-løypene er fra 2,4 til 2,6 km lange. 

LøypeKmPoster
AK-12,6
AK-22,48

AL-løyper

AL-løypene er fra 4,0 til 4,4 km. LoOoP-løypa er løype som er spesielt egnet for fellesstart med sommerfuglgafling.


LøypeKmPoster
AL4,414
LoOoP4.013


GPS-spor

Last gjerne opp GPS-sporet ditt til Livelox. 

Post1

Postene

På postene ute i skogen henger den en gul refleks og et merkebånd med en liten lapp der det står at dette er en orienteringspost satt ut av Nordre Follo Orientering.

Det er ingen koder på postene.

Det er ingen markering i skogen på hverken start eller mål.

Post1
Post1