Skeidarkollen

klubbhuset i sørmarka

Nordvest-siden

Skeidarkollen klubbhus ligger ca 6 km nordøst for Ski med adresse Stunnerveien 30, 1425 Ski.  Huset ble bygget på dugnad og i etapper fram til en offisiell innvielse i 1961. Det ble vesentlig oppgradert i 1971, 1988 og 2008 (avløp).  Skeidarkollen har vært en aktiv møteplass for idrett, friluftsliv og sosialt samvær i 60 år og er et landemerke i tidligere Ski, nå Nordre Follo kommune. Bl.a. går Skiforeningens løypenett forbi huset og det drives servering om vinteren når det er skiføre. Mange har trivelige minner fra store og små begivenheter på Skeidarkollen.  Klubbhuset ivaretas på dugnad av medlemmene i Skiklubben Skimt og Nordre Follo Orientering.  


Klubbhuset kan leies av idrettslag og foreninger.  Kontakt Geir Hammer for nærmere informasjon: tlf 979 76 350  e-post: gei-ham@online.noSydsiden
Spisestua


  

KjøkkenetPeisestua 1. etasje