Våre orienteringskart
Sprintorienteringskart
Skolekart
Historiske kart
Administrasjon av kart

Kjøp av kart

Vi selger våre kart på digitalt format som kjøper kan skrive ut.

Bestilling sendes til kart@nfollo.no

Betaling sendes til Vipps nr. 602339 eller overføres til konto 0530.03.19590 merket kartkjøp.

Vi sender kartfil på valgfritt format; Ocad, pdf, jpg etc. Pris kr 30,- pr kart pr deltager.  

Vi oppfordrer også dem som deltar på treningsopplegg utlagt på nett til å betale kr 30 pr deltager pr gang.

For eldre kart og små kart kan det gis en skjønnsmessig rabatt (kr 20,- kr 10 eller null)

Sprintkart og skolegårdskart til skolene er gratis når de skriver ut selv.

Orienteringskart

O-kart er definert offentlig som idrettsanlegg. I Norge blir o-kart utgitt av o-klubbene. Det er den enkelte klubb som eier og har rettighetene til o-kartene de har utgitt. Nordre Follo Orientering har i dag til rådighet 15 stk. gode og oppdaterte o-kart av normal størrelse. I tillegg finnes et titalls mindre o-kart i tilknytning til skoler og nærområder. Det finnes også noen eldre kart som ikke er oppdatert, men som har muligheter for nyutgivelse.

Nyutgivelser og oppdatering av o-kartene foregår kontinuerlig. Klubbene følger en kartplan som blir vedtatt hvert år. Hvilke kart som blir utgitt beror i stor grad på hvilke arrangementer som klubben skal ha. Dette fordi man ønsker mest mulig oppdaterte kart til bruk under arrangementene. Men, også fordi arrangementene bidrar til finansiering av kartutgivelsene. For o-løperne er o-kart en forbruksvare som arkiveres etter løp. Kopiering av o-kart er forbudt etter lov om opphavsrett.