Medlemskap

Medlemskap i Nordre Follo Orientering koster kr. 300,- per år for første medlem i en familie, og kr. 100,- per år per for øvrige i familien. Barn regnes som familiemedlem til fylte 25 år.

Innmelding

Hva får du?

Minst 40 gratis treninger i året.

Betalt startkontingent i alle terminfestede løp i Norge og Norden frem til året man fyller 21 eller så lenge man er skoleelev, student eller avtjener verneplikt.

Betalt startkontingenten i alle stafetter Dekkede utgifter til representasjon i NM, Hovedløp/hovedlandsleir, Norgescup og kretssamlinger for barn/unge.

Halvparten av utgiftene dekket til reise og opphold for barn og ungdom som deltar på tur i klubbens regi.

Støtte fra Nordre Follo kommune

Barn og unge i alderen 6-18 år med bostedsadresse i Nordre Follo og som ikke har råd til å delta i en organisert fritidsaktivitet, kan få støtte fra kommunen til å dekke medlemskontingent, lisenser, deltaker-/aktivitetsavgift og andre utgifter knyttet til en aktivitet. Les mer om det her: Lenke