Trening 07.04.2021 - Bøleråsen

Postet av Håvard Agnalt Harstad den 21. Mar 2021

Sted: Bøleråsen
Dato: 07.04.2021
Start: 18:00-18:30

Postene blir tatt inn søndag 11.04.2021 kl 16:00.

Lenke til kart for utskrift (for de som ønsker egne kart): https://www.nfollo.no/storage/files?uid=1100207756&pfi=56103

Lenke for å laste opp GPS-spor: https://www.livelox.com/Events/Show/59842/Nordre-Follo-Orientering-Treningsl-p-07-04-2021-B-lerasen

Beskrivelse

Tema for treningen er holdepunkter. Et holdepunkt er et sted i terrenget som er lett å finne igjen på kartet (for eksempel et stikryss, et bekkemøte eller en tydelig kolle). Lag en plan for hvert strekk før du begynner på strekket. Hvilke sikre holdepunkter skal du bruke for å lettere finne fram på strekket. Hver gang du passerer et holdepunkt vet du hvor du er. 

Orienteringsforbundet har en interaktiv opplæring rund holdepunkter: http://nof-orientering.org/holdepunkter2.php. Gå gjerne gjennom denne før treningen.

De som ikke har gjort dette før bør lage en plan med holdepunkter før start. Gå gjerne gjennom det sammen med en av trenerne før du starter. De som er litt mer erfarne kan forsøke å gjøre det underveis. For alle gjelder det å alltid ha en plan for hvilke holdepunkter en skal bruke før en starter på et strekk.

Etter økten bør du tenke over om du klarte å følge planen. Klarte du å finne de holdepunktene du hadde bestemt deg for? Diskuter dette gjerne med en av trenerne. 

I de to korteste løypene er den en ekstra post, en utfordring som du kan ta hvis du har tid og lyst. Post 51 er en ekstra post på slutten som er litt vanskeligere enn de andre postene i løypa.

Det er kun postflagg ute i skogen, ingen stemplingsenheter.

Løyper

NivåLengde
N2,1 km
C2,3 km
B3,2 km
AK3,2 km
AL5,3 km

Eksempel på holdepunkt i 2,3 km C post 6 til 7

Kartet over viser strekk 6 til 7 i 2,3 km C. Et forslag til holdepunkt på strekket er markert med en runding. Første holdepunkt er et stidele, der du kommer ned på en ny sti, her er det viktig å ta til venstre. Neste holdepunkt er et nytt stidele, her skal du ta inn til høyre. Dersom du har tatt inn på riktig sted kommer du raskt til et nytt holdepunkt når stien krysser en bekk. Siste holdepunkt før posten er litt vanskeligere å se. På høyre side av stien kommer den en liten kolle. Rett etter denne skal du ta inn til høyre. Dersom du kommer for langt vil stien dreie til høyre, markert med en firkant på kartet. Hvis posten er vanskelig å finne kan det være lettere å se etter stupet under posten og/eller stupet over posten.

Eksempel på holdepunkt i 3,2 km AK post 3 til 4

Kartet over viser strekk 3 til 4 i 3,2 km AK. Forslag til holdepunkt dersom en velger å løpe rett på er markert med rødt. Første holdepunkt etter post 3 er et åpent område på søndre del av kollen, markert med en rød runding. Deretter løper du på grov kurs til du kommer til et stort søkk. Her skal du mellom to stup, som sammen utgjør det neste holdepunktet. Stupene er markert med røde streker og det er markert med en pil hvor du skal løpe. Neste holdepunkt er en liten kolle, markert med en liten sirkel. Ideelt sett lønner det seg å løpe rett i underkant av kollen, det er ikke alltid en trenger å løpe innom holdepunktene, i noen tilfeller holder det å se dem. Etter kollen er det finorientering og telling av søkk og rygger som gjelder. Pass også på høyden. Kommer du over toppen av den lille kollen skal du litt ned i posten. Kommer du på nedsiden av kollen holder du høyden inn i posten. Kommer du for langt ned kommer du på toppen av stupet. Løper du forbi posten uten å se posten vil du merke at det begynner å gå nedover og at skårlien endrer retning litt nordover.

Koronatiltak

Ved utøvelse av aktiviteten SKAL myndighetenes pålegg om smittevern overholdes. Utøvere skal ikke berøre postskjermene. Reise til og fra treningen må også utføres iht råd fra helsemyndighetene.

Treningen er kun åpen for de under 20 år. Dog er det lov å følge ditt eget barn rundt løypa, selv om du er over 20 år. Er du over 20 år må du gjennomføre denne trening som egentrening i løpet av den perioden som postene henger ute. Oppfordrer til å unngå oppsamling av folk i målområdet før og etter trening. Henstiller om å komme, løpe og å reise rett hjem igjen.

Registrering av oppmøte på treningen

Vi ønsker å føre statistikk over oppmøte på treningen: Hvis du gjennomført trening som egentrening, send en e-post til hh@systemsoft.no om hvilken trening du har gjennomført og hvilken løype du løp. Denne treningen teller med i rekruttkarusellen og ungdomskarusellen.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.