Norsk Orientering

Norsk Orienterings visjon er orienteringsglede for alle. I utvikling av sporten skal vi være inkluderende, modig og begeistrende. Vi aksepterer ingen form for mobbing, diskrimeringer, trakassering eller overgrep. Alle  har rett og plikt til å si ifra dersom man blir kjent med at noe slikt forekommer innenfor sporten. Mer om dette finner du på Norges Idrettsforbunds temasider: LenkeLevert av IdrettenOnline